Pełna treść apelu do decydentów i mediów

Nasz Apel do najwyższych władz państwa oraz największych ogólnopolskich mediów zawiera dwa postulaty. Apelujemy o właściwą nazwę dla obchodzonego już dnia pamięci 14 czerwca oraz o jak najpowszechniejsze eksponowanie w tym dniu historycznego emblematu, jakim oznaczano w niemieckich obozach Polaków. Apel sygnują następujące organizacje: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich w Oświęcimiu , Fundacja PRO PATRIA SEMPER, Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem Oddział Tarnów, Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych z Poznania i Klub Inteligencji Katolickiej w Tarnowie. Możesz do nas dołączyć !

Oto pełna treść apelu:

Tarnów, 27 kwietnia 2022 r.

APEL

dotyczący wsparcia działań na rzecz rzetelnego i niezakłamanego przekazu o polskiej martyrologii w KL Auschwitz i innych niemieckich obozach koncentracyjnych

My, niżej podpisani sygnatariusze Apelu, podjętego w dniu 27 kwietnia 2022 r. to jest w 80. rocznicę deportacji do KL Auschwitz, pierwszego transportu Polek więźniarek politycznych – zwracamy się do najwyższych władz polskich i środowisk medialnych o wsparcie, podejmowanych przez nas od wielu lat działań na rzecz budowania świadomości o polskiej martyrologii w KL Auschwitz i innych niemieckich obozach koncentracyjnych.

Zbliża się 14 czerwca – Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, ustanowiony przez Sejm RP w 2006 r. na wniosek Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich. 14 czerwca 1940 r. osiemdziesiąt dwa lata temu, deportowano do KL Auschwitz z więzienia w Tarnowie pierwszych 728 polskich więźniów politycznych.

Szacuje się, że KL Auschwitz pochłonął co najmniej 1,1 miliona osób, w tym około 960 tysięcy Żydów obywateli państw europejskich (w tym około 300 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej), około 75 tysięcy Polaków ze 150 tysięcy deportowanych, 21 tysięcy Romów, 15 tysięcy jeńców sowieckich, oraz około 10 – 15 tysięcy więźniów innych narodowości.

Przez pierwsze dwa lata do obozu trafiali głównie Polacy, przede wszystkim zaangażowani w ruch oporu, w tym inteligencja, młodzież i harcerze. Polacy wysyłani byli do obozu także za pomoc Żydom, albo w wyniku łapanek ulicznych, powszechnie stosowanych przez Niemców form terroru w ramach odpowiedzialności zbiorowej. Od połowy 1942 r., w rezultacie ustaleń najwyższych funkcjonariuszy aparatu III Rzeszy, podczas konferencji w Wannsee, KL Auschwitz II Birkenau stał się centrum tzw. „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” (Endlösung der Judenfrage). Dla uczczenia tej tragedii 27 stycznia, dzień oswobodzenia obozu w 1945 r. obchodzi się jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holocauście.

W tym roku mija 75. rocznica utworzenia z inicjatywy byłych więźniów muzeum (obecna nazwa Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu). Powstało ono jako „Pomnik Męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów”.

Należyte dbanie o niezakłamaną pamięć historyczną o KL Auschwitz i martyrologii Polaków winno stanowić polską rację stanu, a działania oddolne krewnych i rodzin byłych więźniów obozów koncentracyjnych w tym zakresie, winny być wspierane przez każdego kto się czuje polskim patriotą.

Skandaliczne i okresowo nasilające się w światowych mediach określenia „polskie obozy zagłady”, „polskie obozy koncentracyjne” czy wręcz padające oskarżenia Polski i Polaków o współsprawstwo w Holocauście zmuszają nas do zadania sobie i wszystkim pytań: czy w należyty sposób zadbaliśmy o pamięć polskich ofiar i co możemy poprawić w tym zakresie?

Dość rozmywania odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej!

Należy zadbać, aby przekaz historyczny: KTO BYŁ SPRAWCĄ, A KTO OFIARĄ był jednoznaczny i czytelny. Temu służą nasze dwa postulaty:

Pierwszy postulat dotyczy ustanowienia nowej nazwy obchodzonego 14 czerwca Narodowego Dnia Pamięci …, która powinna brzmieć:

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O POLSKICH OFIARACH NIEMIECKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH.

Obowiązująca (przyjęta w 2006 i zmodyfikowana w 2015 r.) nazwa nie uwzględnia pierwotnie wyrażonej w 2006 r. woli i intencji byłych więźniów oraz ich krewnych zrzeszonych w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Rodzin Oświęcimskich. Dodanie w nazwie określeń (wytłuszczone): O POLSKICH (OFIARACH) oraz NIEMIECKICH (OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH) w sposób czytelny zapewnia postulowany przez nas jednoznaczny przekaz o OFIARACH i SPRAWCACH.

Drugi postulat dotyczy popularyzowania znaku graficznego: trójkąta (winkla) z literą – P- na czerwonym tle – w czasie obchodów rocznicowych i innych wydarzeń upamiętniających losy Polaków w obozach koncentracyjnych. W ten właśnie sposób polscy więźniowie polityczni byli oznakowani w KL Auschwitz i innych niemieckich obozach. Czerwony trójkąt z literą – P winien stać się powszechnym znakiem – symbolem pamięci o niezłomnym oporze Polaków wobec niemieckiego terroru i ich martyrologii w obozach koncentracyjnych, symbolem noszonym z dumą nie tylko przez uczestników wydarzeń upamiętniających, ale również osoby występujące w przestrzeni publicznej, na wzór np. „żonkila” – symbolu pamięci o żydowskich bohaterach powstania w warszawskim getcie, czy „kotwicy” – symbolu Polski Walczącej.

Naszym obowiązkiem jest pamiętać i dawać świadectwo!

Podpisali depozytariusze Testamentu więźniów pierwszego transportu:

Krzysztof Utkowski – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich

Piotr Dziża – Fundacja PRO PATRIA SEMPER

Ryszard Lis – Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem – Pamięć o KL Auschwitz O/ Tarnów

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych

Antoni Zięba – Klub Inteligencji Katolickiej w Tarnowie

Kontakt z inicjatorami: tel. 692 282 970, kontakt@14czerwca.pl; 668 119 232, kontakt@chsro.pl

UWAGA !

Poparcie dla naszego Apelu można także wyrazić w komentarzu (poniżej).

W jego treści dodajcie swoje imię, nazwisko, miejscowość, zawód i/lub reprezentowaną instytucję lub organizację. Byłoby wspaniale, gdybyście podali też do siebie e-mail lub inny kontakt, abyśmy mogli Was informować o stanie naszej inicjatywy i innych naszych projektach, dotyczących 14 czerwca, polskich ofiar niemieckich zbrodni i bohaterów walki z totalitaryzmem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *