Pobierz emblemat

Pobierz, wydrukuj a 13 i 14 czerwca przypnij sobie do ubrania i eksponuj w widocznym miejscu trójkąt z literą P – historyczny emblemat, jaki kazano nosić więźniom politycznym w niemieckich obozach. Tak oznaczono m.in. więźniów pierwszego i kolejnych transportów (z Polakami) do KL Auschwitz. Polacy, uczestnicy antyniemieckiego ruchu oporu, stanowili także zdecydowaną większość wśród ogółu więźniów politycznych w niemieckich obozach.

Z jednej strony eksponowanie tego symbolu niech będzie znakiem naszej solidarnej pamięci o polskich męczennikach, w tym także najliczniejszej na świecie grupie bohaterów zmagań z brunatnym totalitaryzmem a z drugiej strony – świadectwem historycznej prawdy o Polakach, którzy byli pierwszymi ofiarami niemieckiego terroru; ofiarami, a nie współsprawcami niemieckich zbrodni.