Szanowni Państwo

14 czerwca 2020roku obchodzić będziemy 80 rocznicę pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz. Początku funkcjonowania tej niemieckiej maszyny zbrodni. Niestety data ta nie istnieje w powszechnej świadomości Polaków ani nie jest tym bardziej znana za granicami naszego kraju.

W sobotę 7 grudnia 2019 roku zawiązał się w Tarnowie Społeczny Komitet Obchodów 14 czerwca. Aby doprowadzić do trwałego podniesienia rangi i upowszechnienia obchodów święta państwowego ustanowionego w rocznicę pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz. Członkowie Komitetu skupili się wokół Barbary Wojnarowskiej Gautier, byłej więźniarki KL Auschwitz nr 83638 – uczestniczki o dzień wcześniejszego spotkania z Kanclerz Angelą Merkel na terenie byłego obozu – i jej Stowarzyszenia „Prawo do Prawdy”. Przypominano, że mimo 13-letniej już historii Narodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady (przymiotnik „niemiecki” został dodany zaledwie 4 lata temu) ranga tych obchodów jest nadal niska, czego dowodami są brak na uroczystościach w Tarnowie i Oświęcimiu głowy państwa a także piętrzące się dla uczestników rocznicowej ceremonii przeszkody ze strony dyrekcji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

„Nie przestaniemy przypominać, że KL Auschwitz (…) został stworzony przez Niemców dla Polaków. Polacy byli pierwszymi ofiarami tego obozu, przez pierwsze dwa lata stanowiąc tu zdecydowaną większość przetrzymywanych i mordowanych. (…) Żadne inne państwo i społeczeństwo nie poniosło w czasie II wojny światowej takich strat procentowych w ludności, jak Polska”

Realizując testament więźniów I Transportu oraz oczekiwania wielu innych Polaków więzionych w KL Auschwitz i pozostałych niemieckich obozach koncentracyjnych a także innych miejscach męczeństwa naszych rodaków, apelujemy o pomoc w przeprowadzeniu i uzupełnieniu rocznicowych uroczystości.

Zapewniamy, że uczynimy wszystko, aby przygotowaniom do obchodów i samym obchodom 14 czerwca nadawać możliwie powszechny, masowy i spektakularny, ale i spokojny, refleksyjny, patriotyczny charakter.

Nie ustaniemy w konsekwentnym dążeniu do organizowania takich obchodów,

które włączą do ich przeżycia nie tylko społeczności lokalne oraz środowiska bezpośrednio zainteresowane tą tematyką, ale całą wspólnotę narodową, rozchodząc się szerokim echem po całym świecie.

Wszystkich, którzy podzielają cele zawarte w Deklaracji zapraszamy do współpracy i prosimy wsparcie materialne naszych działań. Każda pomoc jest bezcenna. Jest tak, jak napisał w swoim liście Wojciech Kempa: „Bardzo ważne jest, byśmy dziś głośno i wyraźnie upomnieli się o prawdę. I wiedzmy, że jeśli my się o nią nie upomnimy, to nikt inny za nas tego nie zrobi.

Barbara Wojnarowska Gautier, więzień KL Auschwitz nr nr 83638, ofiara eksperymentów medycznych dr Josefa Mengele
https://zrzutka.pl/z/14czerwca