Impressum

Stowarzyszenie Kontynuatorów
Pamięci o Zagładzie Narodu Polskiego – Prawo do Prawdy (SPDP)
00-108 Warszawa, ul. Zielna 39, budynek PASTY, IX PIĘTRO, lok. 7

Email: spdp@prawodoprawdy1.pl
Strona internetowa: http://prawodoprawdy1.pl/

Konto bankowe: Bank Ochrony Środowiska: 48 1540 1287 2216 0002 1760 0001 z dopiskiem „projekt 14 czerwca”

Główny administrator serwisu:

Piotr Dziża
Email: tarnow@14czerwca.pl

Projekt graficzny i koncepcja funkcjonalna serwisu oraz implementacja szablonu zarządzania informacjami:

Konrad Dakowicz
Email: kontakt@14czerwca.pl

Redakcja serwisu:

Joanna Płotnicka, Piotr Dziża, Sebastian Śmietana, Konrad Dakowicz

Email: redakcja@14czerwca.plWyłączenie odpowiedzialności

Pomimo starannej kontroli zawartości serwisu 14czerwca.pl jego administratorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za poprawność, kompletność, czy też aktualność treści zamieszczonych na poszczególnych stronach.
Na bieżąco aktualizujemy, uzupełniamy i ewentualnie modyfikujemy ich treść. Mimo to nie możemy zagwarantować ich kompletności, prawidłowości i aktualności.
Za treści stron, do których prowadzą linki zewnętrzne, odpowiadają wyłącznie ich autorzy lub właściciele. SPDP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone na nich materiały.

Prawa autorskie
Serwis internetowy 14czerwca.pl, wszystkie umieszczone w nim teksty, zdjęcia i grafiki oraz ich układ podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom o ochronie własności intelektualnej. Treści strony internetowej nie wolno kopiować w celu ich wykorzystania komercyjnego lub przekazania osobom trzecim ani też ich zmieniać i wykorzystywać w innych serwisach internetowych.
Zamieszczone w serwisie 14czerwca.pl teksty, zdjęcia i grafiki można pobierać i drukować wyłącznie na użytek prywatny.
Właścicielem majątkowych praw autorskich do tekstów oraz projektu graficznego serwisu 14czerwca.pl jest SPDP wraz z wymienionymi z nazwiska współautorami.

Copyright do zdjęć i logo
Prawa do wszystkich zdjęć i innych plików multimedialnych zamieszczonych w serwisie 14czerwca.pl posiada SPDP.
Logo Społecznego Komitetu Obchodów 14 czerwca jest chronione prawami autorskimi i nie wolno go wykorzystywać bez wcześniejszej zgody SPDP.