Zapraszamy wkrótce.

Tu powstaje serwis internetowy Społecznego Komitetu Obchodów 80. rocznicy Pierwszego Transportu do KL Auschwitz.

Komitet powołany zostanie oficjalnie 7 grudnia 2019 r. w Tarnowie, czyli w miejscu skąd 14 czerwca 1940 r. deportowani zostali do Auschwitz pierwsi więźniowie tego największego niemieckiego obozu zagłady. Byli nimi Polacy. Do roku 1942 to Polacy stanowili bowiem większość z więźniów – ofiar zbrodni dokonywanych w niemieckich obozach koncentracyjnych na okupowanych ziemiach polskich. Natężenie i ilość niemieckich zbrodni na polskiej ludności nie zmalała w tych obozach ani na chwilę także po 1942 roku, trwając aż do końca wojny i ucieczki obozowych oprawców.

Do momentu startu opracowywanej witryny www, bieżące informacje, dotyczące powstawania Komitetu, śledzić można także na stronie Fb:
https://www.facebook.com/Projekt14.06.2020/